img-0

Opći uvjeti korištenja

UVJETI KORIŠTENJA

Opći uvjeti www.ard-cosmetics.com su u skladu sa zakonom o zaštiti potrošaća i zakonom o zaštiti osobnih podataka,važečim na području RH i EU.

 OPĆI UVJETI KORIŠTENJA USLUGE ONLINE KUPOVINE NA WEB STRANICI  www.ard-cosmetics.com

Dobro došli na internet stranicu www.ard-cosmetics.com. Ovaj dokument (zajedno s dokumentima koji su ovdje spomenuti) utvrđuje Uvjete korištenja koji reguliraju upotrebu internet stranice www.ard-cosmetics.com i kupnju proizvoda na njoj.

Pozivamo vas da prije korištenja internet stranice www.ard-cosmetics.com pozorno pročitate ove Uvjete korištenja, našu politiku kolačića i naše Uvjete privatnosti. Pristupom na www.ard-cosmetics.com i korištenjem stranice obvezujete se poštivati ove Uvjete korištenja i Uvjete privatnosti te pristajete da se isti na Vas primjenjuju. Ukoliko niste suglasni s Uvjetima korištenja i Uvjetima privatnosti, nemojte se koristiti ovom internet stranicom.

Ovi Uvjeti korištenja mogu se izmijeniti bez prethodne najave.

Vaša je odgovornost da ih redovito pročitate prilikom svakog korištenja internet stranice te kupnje proizvoda na njoj, jer se uvijek primjenjuju oni Uvjeti korištenja koji su na snazi trenutku korištenja internet stranice ili narudžbe proizvoda.

Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranice, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Uvjete korištenja.

OPĆE ODREDBE

Svi materijali, uključujući vizualni identitet i sadržaj internet stranice www.ard-cosmetics  ekskluzivno su pravo ‘ard natural cosmetics, vl.Katarina Mešić, OIB:41380499680, Lastovska 2A, Zagreb.

Zabranjeno je skidati, umnožavati, mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, brisati, ili uključivati na druge internet stranice ili medije ovdje navedeni sadržaj u bilo kakve komercijalne svrhe, ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj ili vizualni identitet internet stranice www.ard-cosmetics.com , osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim uvjetima korištenja ili je rezultat prethodnog pismenog odobrenja ‘ard natural cosmetics.

Sadržaj objavljen na ovoj internet stranici smije se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Ovim Uvjetima korištenja definira se odnos između Posjetitelja stranice, Kupaca i Prodavatelja u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanja, isporuke, kvalitete proizvoda, reklamacije, povrata i dostave i druga pitanja vezana uz korištenje internet stranice www.ard-cosmetics.com i online kupnje.

Na sva pitanja koja nisu regulirana Uvjetima korištenja www.ard-cosmetics.com  trgovine, primjenjuje se pozitivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.

Ovi Uvjeti korištenja dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

Ovi Uvjeti korištenja, zajedno s podacima objavljenim na Internet stranici www.belaglow.hr predstavljaju predugovornu obavijest,  sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Unutar ovih Uvjeta korištenja koriste se slijedeći pojmovi:

 • ard-cosmetic.com– je registrirana domena, Internet stranica i web trgovina u vlasništvu

      ‘ard natural cosmetics, vl.Katarina Mešić, OIB:41380499680, Lastovska 2A, Zagreb

 • Prodavatelj:‘ard natural cosmetics, vl.Katarina Mešić, OIB:41380499680, Lastovska 2A, 10000 Zagreb
 • Korisnici:Kupci i Posjetitelji internet stranice belaglow.hr zajedno
 • Kupac: osoba koja registrira svoje osobne podatke i naruči barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici www.ard-cosmetics.com
 • Posjetitelj stranice: osoba koja pristupi na www.ard-cosmetics.comr te bez registracije pregledava ponudu proizvoda i sadržaj stranice
 • Korisnički podaci:e-mail adresa i lozinka Korisnika koje omogućuju samo jednom Korisniku pristup zaštićenim područjima Internet stranice
 • Osobni podaci: podaci o registriranom Kupcu koji omogućuju da se naručeni proizvodi naplate i dostave Kupcu
 • Korištenje: podrazumijeva pristup stranici www.ard-cosmetics.com radi dobivanja informacija o sadržaju, ponudi, proizvodima i kupnji proizvoda
 • Online kupnja: ostvarivanje kupnje proizvoda putem www.ard-cosmetics.com
 • Maloprodajna cijena: cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena u hrvatskim kunama (HRK)
 • Prihvaćena ponuda: je ponuda po kojoj je izvršena uplata;
 • Transakcija:uplata ili povrat iznosa uplate nakon što je Prodavatelj prodao proizvod Kupcu, korištenjem usluga posrednika prilikom plaćanja kojeg Prodavatelj prihvaća, bankovnim transferom, ili na neki treći način dozvoljen od strane Prodavatelja bez obzira na način isporuke.
 • Ugovor o kupoprodaji: Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Prodavatelja koji je zaključen trenutkom potvrde plaćanja proizvoda, odnosno kada Kupac potvrdi narudžbu i za istu izvrši uplatu putem ponuđenih opcija plaćanja u web trgovini.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja Korisnik izričito prihvaća da:

 • Prodavatelj ne može biti odgovoran za ponašanje Korisnika, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose Korisnici usluga, a u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske i EU.
 • Pristup na internetsku stranicu www.ard-cosmetics.com ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Prodavatelja, a koje će Prodavatelj nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.
 • Prodavatelj nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka.
 • Prodavatelj zadržava pravo izmjene ili ukidanja bilo kojeg elementa, kao i usluga koje pruža, i sadržaja koji je korisnik objavio na www.ard-cosmetics.com, bez prethodnog odobrenja ili obavijesti Korisnika
 • Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i slično dužan je izvijestiti Prodavatelja na e-mail adresu: info@ard-cosmetics.com
 • Prodavatelj ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice povrijede nečija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je povrijeđeno neko vaše pravo ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite nas na e-mail: info@ard-cosmetics.com  
 • Prodavatelj zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune ili račune koji su neaktivni dulje vremena.
 • Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranica, Korisnik i/ili Kupac nije pročitao Uvjete korištenja.

Prilikom korištenja stranice www.ard-cosmetics.com Korisnik se obvezuje da neće koristiti Internet stranicu www.ard-cosmetics.com na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima te da neće unositi na internet stranicu ili distribuirati putem internet stranice bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici Prodavatelja.

Fotografije proizvoda

Fotografije proizvoda prikazane na www.ard-cosmetics odgovaraju stvarnom izgledu proizvoda. Prodavatelj posebno ističe da može doći do odstupanja u prikazu proizvoda na ekranu Posjetitelja stranice ili Korisnika, obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora, razlike u percepciji boja kako ih osoba vidi na zaslonu i sl. U slučaju navedenog eventualnog nesklada između fotografije proizvoda prikazanog na ekranu i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim time ne radi o osnovi za povrat proizvoda.

Korištenje

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti koja može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, kao i za bilo kakvu štetu na uređajima i podacima pohranjenima na istima a koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja www.ard-cosmetics.com  stranice, te drugih slučajeva za koje Prodavatelj nije odgovoran.

Usluge koje Prodavatelj pruža u okviru usluge Online kupovine na www.ard-cosmetic.hr ne uključuju troškove koje Korisnici snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranicama. Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove, niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge Online kupovine.

Zaštita djece i poslovno nesposobnih osoba

Online kupovina na www.ard-cosmetics.com dozvoljena je samo punoljetnim i poslovno sposobnim osobama. Za maloljetnike i poslovno nesposobne osobe Ugovor mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

ONLINE KUPOVINA I PLAĆANJE

Online kupovinu Proizvoda moguće je izvršiti na području Republike Hrvatske i              EU.

Prilikom korištenja internet stranice www.ard-cosmetics.com  Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Korisnik odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije. U suprotnom, Prodavatelj je ovlašten uskratiti korisniku pristup ili ostvarenje usluga koje istima nudi.

U trenutku naručivanja pojedinog Proizvoda iz ponude, Korisnik pristajanjem na ove Uvjete korištenja potvrđuje da je prije sklapanja kupoprodajnog ugovora (Predugovorna obavijest) obaviješten o glavnim obilježjima proizvoda, nazivu i sjedištu Prodavatelja, njegovom telefonskom broju, e-mail adresi, adresi mjesta poslovanja, adresi na koju se mogu uputiti prigovori, maloprodajnoj cijeni robe, trošku i uvjetima dostave narudžbe, uvjetima plaćanja, načinima rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid Ugovora, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od 14 (četrnaest) radnih dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima upotrebe sredstava daljinske komunikacije, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Uvjetima korištenja.

Registracija

Prilikom prve narudžbe unutar web trgovine, potrebno se putem elektronskog obrasca registrirati na stranici www.ard-cosmetics.com te unijeti točne, važeće i potpune osobne podatke.

Registracijom Korisnik daje Prodavatelju izričitu suglasnost da sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, može obrađivati Korisnikove osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, promo akcijama te zaštiti interesa Korisnika i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

Registracija ili korisnički račun kreira se isključivo za jednu osobu i nije dozvoljeno dijeliti podatke o registraciji ili korisničkom računu s trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o korisničkom računu i lozinku istog. Prodavatelj svaku registraciju smatra posebnom pravom osobom te nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom ukoliko o neautoriziranom korištenju svojeg korisničkog imena i/ili lozinke (ili o sumnji na isto) nije prethodno obavijestio Prodavatelja.

Promjena podataka je moguća nakon prijave, na Osobnoj stranici, gdje možete pogledati i podatke o aktivnim narudžbama. 

Predugovorne obavijesti

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj će Kupca dostavom Predugovornom obavijesti na jasan i razumljiv način obavijestiti:

 • o glavnim obilježjima proizvoda
 • svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te adresi elektroničke pošte na koju potrošač može nasloviti svoje eventualne pritužbe
 • maloprodajnoj cijeni proizvoda te troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga
 • uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe te načinu rješavanja eventualnih potrošačkih pritužbi
 • uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora
 • da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
 • da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora u slučajevima u kojima je to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.

Pristajanjem na ove Opće uvjete, Kupac je suglasan da mu se potvrda predugovorne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe ili poštom na kućnu adresu zajedno s dostavom Proizvoda i računom.

Plaćanje 

 • U našoj web trgovini sve svoje narudžbe Kupac može platiti gotovinom pri prijemu (plaćanje pouzećem), na način da Kupac prilikom dostave svoju narudžbu plati direktno dostavljaču.
 • Kartično plaćanje

Pregled narudžbe

Ako neki od podataka eventualno nije točno unesen, Korisnik se može vratiti na korak gdje je iste unio i izmijeniti ih. Nakon što se Korisnik detaljnom provjerom uvjeri da su svi uneseni podaci, količine i proizvodi koji su naručeni točni, odabire opciju „naruči “.

Kada je narudžba uspješno zaprimljena od strane Prodavatelja, Kupcu se prikazuje poruka „Narudžba uspješno zaprimljena “. Na e-mail adresu Korisnika dostavlja se e-mail s detaljima o narudžbi. U slučaju da dođe do greške prilikom elektroničkog procesiranja narudžbe, Korisniku se prikazuje poruka „Narudžba nažalost nije uspjela“. U navedenom slučaju narudžba se ne smatra izvršenom.

Račun

Račun će biti poslan e-poštom na adresu Kupca.

Nemogućnost isporuke

Ako neki od naručenih proizvoda nije moguće isporučiti, Prodavatelj će kontaktirati kupca putem elektronske pošte, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima mogućnost otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod. Svi ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni Kupcu.

CIJENE PROIZVODA

Sve iskazane cijene proizvoda i cijene dostave su maloprodajne, izražene su u HRK – hrvatskim kunama. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave.

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja. Cijene za naše proizvode mogu se mijenjati bez najave.

Unos cijene u web trgovini izvršava se na više razina i detaljno se kontrolira, no bez obzira na visoku razinu kontrole postoji mogućnost nastanka greške. Takve situacije su izvanredne i za njih se unaprijed ispričavamo svojim Kupcima koje ćemo obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te eventualnoj nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi Kupca.

Izmjene cijena

Izražene cijene podložne su promjenama i svaka će promjena biti pravovremeno evidentirana unutar web trgovine. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti.

Rasprodaje, akcijske i promo prodaje

Unutar web trgovine vršit će se rasprodaje, dnevne ili tjedne akcijske prodaje za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe. Kod akcijske prodaje, prodaja proizvoda koji su na akciji je ograničena.

RASPRODANI ARTIKLI

U pojedinačnim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da Prodavatelj neke od naručenih Proizvoda neće moći isporučiti, odnosno da su neki od Proizvoda iz ponude u potpunosti ili djelomice rasprodani. U slučaju rasprodanih Proizvoda, Kupac će o tome biti obaviješten prije isporuke robe putem elektronske pošte te u tom slučaju Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

DOSTAVA

Putem www.ard-cosmetics.com moguće je izvršiti kupnju i dostavu proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske i EU. Dostavu vršimo angažiranjem renomirane dostavne službe. Dostava se radi adresu koju je Kupac naveo prilikom kupnje.

U roku najkasnije 48 sati od nastanka Ugovora o kupoprodaji (izvršenja narudžbi u web trgovini) ispunit ćemo nalog prema dostavnoj službi s točnim podacima lokacije i kontakta za preuzimanje robe.

Ukoliko se proizvodi šalju na područje Hvatske rok isporuke je 4-6 radnih dana, a ukoliko se šalju van Hrvatske  tada je rok isporuke 7-10 radnih dana.
 Prodavatelj nije odgovoran za eventualna kašnjenja u dostavi te oštećenja i ostale obaveze koje su u domeni dostavne službe, ali će u dogovoru s istima osigurati vrhunsku uslugu za svakog kupca.

Proizvode ćemo adekvatno pakirati za prijevoz robe kako bi se spriječilo oštećenje ili umanjenje vrijednosti sadržaja za vrijeme prijevoza (stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu – omot, kutiju i sl.).

Cijene dostave

Cijena dostave ovisi o adresi dostave narudžbe te ovisi o težini samog paketa.

Cijena dostave uvijek je zasebno prikazana i ispisana na računu. Prodavatelj naplaćuje Kupcu uslugu dostave Proizvoda sukladno cjeniku, a u cijenu dostave uključeno je i pakiranje proizvoda.

Cijena dostave bit će iskazana Kupcu nakon kompletiranja narudžbe i odabira adrese za dostavu.

Prodavatelj nije odgovoran za eventualna kašnjenja u dostavi te oštećenja i ostale obaveze koje su u domeni dostavne službe, ali će u dogovoru s istima osigurati vrhunsku uslugu za svakog kupca.

U slučaju da Kupac prilikom preuzimanja robe primijeti eventualna oštećenja, dužan je reklamaciju uputiti dostavljaču na licu mjesta te istu javiti pismenim putem na e-mail adresu Prodavatelja info@ard-cosmetics.com

Isporuka kupcu

Svaku pošiljku Kupac ovjerava i potpisuje dostavnicu po primitku pošiljke. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju i nakon toga je prijevoznik oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti. Pošiljatelj će u listi preuzimanja naznačiti referentni broj prateće dokumentacije, pri čemu će kasnije potpisana dostavna lista s referentnim brojem biti dokaz o izvršenoj dostavi.

Preuzimanje robe

Prilikom dostave, uz kupljeni Proizvod, Kupac dobiva svu dokumentaciju koja prati Proizvod, račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati, ukoliko ne postoji razlog za reklamaciju. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke Kupac potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled te da je Proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovara proizvodima s računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave sukladno zakonskim propisima.

Ako je Kupac prilikom pregleda dostavljenih proizvoda na gore opisan način našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah reklamirati dostavljaču jer reklamacije prijavljene nakon isporuke dostavljenih Proizvoda, Prodavatelj neće uvažiti.

Prilikom preuzimanja dostavljenog Proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod, to jest provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja.

Ako proizvod ima skriveni nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

Nemogućnost dostave

Ako Kupac ili ovlašteni preuzimatelj prilikom same dostave ne bude na adresi dostave, roba će se privremeno zadržati u poštanskom uredu ili kod lokalne/regionalne jedinice kurirske službe, a o čemu će Kupcu biti ostavljena obavijest s točnim podacima te brojem telefona na kojem može dogovoriti termin sljedeće dostave.

Krivo isporučen proizvod

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće, Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova za slučaj povrata Proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen Proizvod.

Odbijanje preuzimanja

U slučaju da Kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

RASKID UGOVORA I POVRAT KUPLJENOG PROIZVODA

Kupac može  jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da proizvod nije korišten i da se Prodavatelju vraća u identičnom stanju u kojem je preuzet od strane Kupca, u originalnom pakiranju, s deklaracijom te pripadajućim računom i dokumentacijom.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti ‘ard natural cosmetics o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na ‘ard natural cosmetics, Lastovska 2A,10000 Zagreb) ili elektroničkom poštom na info@ard-cosmetics.com u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed.

U slučaju ispunjenja uvjeta za jednostrani raskid Ugovora, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, ne uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada ‘ard natural cosmetics zaprimi Kupčevu odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na način tako da Korisnik ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca ‘ard natural cosmetics može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena i pregledana u kakvom je stanju vraćena obzirom na ispunjenje uvjeta prava na jednostrani raskid Ugovora.

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu ‘ard natural cosmetics, Lastovska 2A, Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je ‘ard natural cosmetics, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe Kupac snosi sam. Pošiljke poslane pouzećem neće biti preuzete.

Raskid Ugovora temeljem neispravnosti proizvoda

Za slučaj da je razlog povrata ili zamjene oštećeni ili neispravan proizvod, zamjena ide na trošak Prodavatelja, i to u slučaju da je Proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja u transportu.

Ako je roba prilikom preuzimanja od dostavne službe oštećena i ukoliko Kupac uoči razlog za reklamaciju radi manipulacije u dostavi, robu treba odmah reklamirati dostavljaču jer reklamacije vezane uz transport i dostavu prijavljene nakon isporuke dostavljenih Proizvoda, Prodavatelj neće moći uvažiti.

Promjene naše politike privatnosti

U slučaju promjena naših Uvjeta korištenja, obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene.

 

INFORMACIJE O OBRTU

‘ard natural cosmetics , Lastovska 2A, 10000 Zagreb

vl.Katarina Mešić

OIB: 41380499680

IBAN:HR5023600001102955527

Zagrebačka banka

Email adresa: info@ard-cosmetics.com

Info telefon: ­+385 99 341 3412

Besplatna dostava za narudžbe iznad 49.99€ na područje Hrvatske!

X